Yayınlar


Yurt İçi Yayınlar

 • Adoleşanlarda Mol Hidatidiform, S.Kükner , E u, Ö.Çobanoğlu, K.Vicdan, T.Dabakoğlu,Kadın Doğum Dergisi / Şubat 1993 s.255-257
 • Adoleşanlarda Jinekolojik Hastalıklar ve Genital kitleler, S.Kükner,H.Yeşilyurt,T.Dabakoğlu, K.Vicdan, N.Turhan, Jin ve Obs. Yeni Görüş Gelişmeler/ 1993 4(2)
 • Uterin Sankromlar:22 Olgunun Klinik Patolojik Değerlendirilmesi, M.TamerMungan, E. Kuşçu, T.Dabakoğlu., Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, Kadın Doğum Dergisi 8 1995, 83-86
 • Pelvik Kitlelerde Malignite Tespitindeki Teknikler ve Bunların Karşılaştırılması, S Kükner, N Çiçek.,M.Uğur,C.Turan,T.Dabakoğlu, T.Ergin, MN Klinik Bilimler 1/12 Aralık 1995
 • Overin Malign Germ Hücre Tümörleri:Klinik Patolojik Çalışma, E.Kuşçu T.Mungan T.Dabakoğlu, Y.Ergün, L.Kutluay, Ö.Çobanoğlu, Jinekoloji ve Obstet. Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995,6 (2):83,86
 • Primer Over Sarkomları, T.Mungan, E.Kuşçu, M.Uğur, T.Dabakoğlu, Y.Ergün, D.Taner, Ö.Çobanoğlu, Yeni Tıp Dergisi 12/4 1995
 • Kronik Servisitlerde Yeni Tedavi Metodu, T.Ergin, E.Kuşçu, T.Dabakoğlu, Y.Ergün, T.Aydoğdu, Ö.Çobanoğlu, H.Reyhan, O.Gökmen, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 8/1 1997
 • Senkron Primer Over ve Endometrium Karşınomları, T.Dabakoğlu, S.Kükner., C.Turan, M.Uğur, Y.Ergun, T.Aydoğdu, D.Taner, Ö.Çobanoğlu, MN Klinik Bilimler & Doktor 4/5 771-773 1998
 • Overin Maliğn Mikst Müllerian Tümörü (3 Olgu), L.Cinel, D.Taner, T.Dabakoğlu, Ö.Çobanoğlu, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 12:59-61,1998
 • Outcome Of Twin Pregnancies With Single Intrauterin Fetal Demise, Berna Seçkin, Figen Özyurt, Tülin Özdener, Saime Kış, Ümit Bilge, Oya Gökmen, Gynecology Obstetrics&Reproductive Medicine 2001;7:207-209

Yurt Dışı Yayınlar

 • Human Menopausal Gonadotropin versus Recombinant FSH in Poly-cystic Ovary Syndrome Patients Undergoing In Vitro Fertilization, Figen A Turkcapar, Berna Seckin, Gogsen Onalan, Tulin Ozdener(Dabakoğlu), Sertac Batioglu, Int J Fertil Steril. 2013; 6(4): 238-243.
 • Clavicular fracture: its incidence and predisposing factors in term uncomplicated pregnancy, T. Ozdener, Y. Engin-Ustun, A. Aktulay, F. Turkcapar, S. Oguz, E.G. Yapar Eyi, L. Mollamahmutoğlu, European Review for Medical and Pharmacological Sciences. Baskıda AR
 • The conservative treatment of postoperative chylous ascites in gynecologic cancers: four case reports, Var T, Güngor T, Tonguc E, Ozdener Dabakoglu T, Mollamahmutoğlu L., Arch Gynecol Obstet 2012 Mar;285(3):849-51. doi: 10.1007/s00404-011-2050-3. Epub 2011 Aug 12.
 • Body mass index is an independent risk factor for the development of endometrial polyps in patients undergoing in vitro fertilization., Onalan R, Onalan G, Tonguc E, Ozdener DabakogluT, Dogan M, Mollamahmutoglu L., Fertil Steril 2009 Apr;91(4):1056-60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.01.002. Epub 2008 Mar 5.
 • Laparoscopic treatment of ovarian cysts in adolescents and young adults., Seckin B, Ozdener T, Tapisiz OL, Batioğlu S, J pediatr adolescent gynecol 2011 Oct;24(5):300-3. doi: 10.10160/j.jpag. 2011.05.006. Epub 2011 Jun 29.
 • Recurrent proliferating trichilemmal tumor of the vulva: a case report., Moraloğlu O, Güngör T, Ozyer S, Eryilmaz OG, Ozdener T, Toğrul C, Bayramoğlu H., J low genital tract Dis 2013 Jan;17(1):71-4. doi: 10.1097/LGT.0b013e31824c199a.
 • Vulvar Syringoma Exacerbated During Pregnancy, C.Turan, M.Uğur, L.Kutluay, S.Kukner, T.Dabakoğlu, T. Aydoğdu, Y.Ergün Ö.Çobanoğlu, European J. Obs And Gynec and Reprod Biol, 1996
 • Demographic and Epidemiologic Features of Female Adolescents in Turkey, K.Vicdan, S.Kükner, T.Dabakoğlu, T.Ergin, G.Keleş, O.Gökmen, Journal of Adolescent Health 1996: 18.54-58
 • Prognostic Factors in Early Stage Cervical Carcinomas: Clinico–Pathologic Analysis of 160 cases, E.Kuşçu, T.Mungan, T.Dabakoğlu, M.Uğur, D.Taner, Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, The New Journal of Medicine Suppl 13 (2) 1996
 • Screening of Persistent Trophoblastic Disease with Various Serum Markers, T.Mungan, E.Kuşçu, M.Uğur, T.Dabakoğlu, E.Şenses, Ö.Çobanoğlu, Eur j Gynecol Oncol XIX 5, 1998
 • Hydatidiform mole: clinical analysis of 310 patients., Mungan T, Kuşçu E, Dabakoğlu T, Senöz S, Uğur M, Cobanoglu O., Int Jour. Gynecol Obstet 1996 Mar;52(3):233-6.

Yurt İçi Kongre Bildirileri

 • First International Congress on Adolescents Disorders and New Aproaches 1992- Antalya, (Adolesanlarla ilgili tüm çalışmalar oral prezentasyon olarak sunulmuştur), Gestasyonel Trophoblastic Diseases and Their Prognosis in Adolescents, S.Kükner, E. Kuşçu, Ö.Çobanoğlu, K.Vicdan, T.Dabakoğlu, Genital Tumors in Adolescents, S.Kükner, H.Yeşilyurt, T.Dabakolu K.Vicdan, O.Gökmen
 • Yüksek Riskli Gestasyonel Trofoblastik Tümörlerde EMA/CO Tedavi Sonuçlarımız, T.Mungan, E.Kuşçu, T.Dabakoğlu, Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, 1.Uludağ Sempozyumu 12-15 Ocak 1995 Kırazlıyayla ULUDAĞ(poster)
 • Senkron Primer Over ve Endometrium Karsinomları, T.Dabakoğlu, S.Kükner, C.Turan, M.Uğur, Y.Ergün, T.Aydoğdu, Ö.Çobanoğlu, 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Antalya (poster) (P 10, Yayınlandı)
 • Postmenopozal Asemptomatik Adneksial Kitleler: 17 vakanın klinikopatolojik değerlendirmesi, C.Turan, M.Uğur, T.Dabakoğlu, S.Kükner, Y.Ergün, T.Aydoğdu, Ö.Çobanoğlu, 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Antalya (poster no 44- Yayınlandı)
 • Over Kanserlerinin Cerrahi Tedavisinde Rutin Apendektominin yeri, M.Uğur, C.Turan, T.Dabakoğlu, S.Kükner, Y.Ergün, T.Aydoğdu, Ö.Çobanoğlu, 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Antalya (poster no 45, Yayınlandı)
 • Mol hidatidiformun Malign Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklardan Erken Ayırıcı Tanısında Uterin Arter Renkli Dopler Rezistans İndexi Ölçümünün Yeri, M.Kaptan, T.Güngör, M.Ekin, T.Dabakoğlu, E.Kuşçu, Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, O.Gökmen, Türk Jinekoloji Derneği Kongresi / Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 1996 ANTALYA
 • Over Karsinomlarında Plazma D-Dimer Düzeyleri.: Operasyonun Etkisi, T.Güngör, M.Ekin, Ü.Büyükkağnıcı, E.Kuşçu, T.Dabakoğlu, T.Aydoğdu, Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, O.Gökmen, Türk Jinekoloji Derneği Kongresi /Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 1996 ANTALYA
 • Granuloza Hücreli Over Tümörleri, E.Kuşçu, T.Dabakoğlu, T.Güngör, T.Aydoğdu, Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, Türk Jinekoloji Derneği Kongresi /Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 1996 ANTALYA
 • Mol Hidatidiform Sonrası Gebelikler, E.Kuşçu, T.Dabakoğlu, T.Güngör, Y.Ergün, T.Aydoğdu Ö.Çobanoğlu, Türk Jinekoloji Derneği Kongresi /Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 1996 ANTALYA
 • Endometial Kanserlerde CVS-Malignite Korelasyonu, Ş.Alan, T.Dabakoğlu, T.Aydoğdu, Y.Ergün, D.Taner, Ö.Çobanoğlu, Türk Jinekoloji Derneği II.Uluslararası Jin Obstet Kongresi 3-7 Ekım 1999, ANTALYA
 • Oral ve Transdermal Hormon Replasman Tedavisinin Plasma Lipidleri Üzerine Etkileri, A.Aktulay, P.Moröy, T.Özdener, O.Gökmen, Türk Jinekoloji Derneği II.Uluslararası Jin Obstet Kongresi 3-7 Ekım 1999, ANTALYA
 • Bleeding Patern in Postmenopausal Women Receiving Several Continuous Combined HRT Regimens, T.Özdener, P.Moröy, A.Aktulay, O.Gökmen, Türk Jinekoloji Derneği II.Uluslararası Jin Obstet Kongresi 3-7 Ekım 1999, ANTALYA
 • Hormone Replacement Therapy in Postmenopausal Women with Uterine Leiomyomas, P.Moröy, T.Özdener, A.Aktulay, M.Sezik, O.Gökmen, Türk Jinekoloji Derneği II.Uluslararası Jin Obstet Kongresi 3-7 Ekım 1999, ANTALYA
 • Endometrial Monitorıng in Postmenopausal Women on Hormone Replacement Therapy, P.Möröy, A.Aktulay T.Özdener, C.Gülerman, O.Gökmen, Türk Jinekoloji Derneği II.Uluslararası Jin Obstet Kongresi 3-7 Ekım 1999, ANTALYA

Yurt Dışı Kongre Bildirileri

 • Prognostic Factors ın Early Stage cervical Carcinomas:Clinico- Pathologic Analysis of 160 Cases, E.Kuşçu T.Mungan T.Dabakoğlu Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, 9th International Meeting of Gynaecol Oncol ESGO 9 May 1996 Knokke, Belgium
 • Mole Hydatidiforme:Clinical Analysis of 310 Patients, T.Mungan, E.Kuşçu T.Dabakoğlu Y.Ergün, Ö.Çobanoğlu, 9th International Meeting of Gynaecol oncol ESGO 9 May 1996 Knokke, Belgium
 • Hormone Replacement Therapy After Endometrial Cancer Treatment: Preliminary Result, Möröy P., Gökmen O., Özdener T., Aktulay A., Türkçapar F., Gülerman, Maturitas 2000 P09- 20 :5 th European Congress on Menopause, 1-5 July 2000 Denmark
 • Endometrial Fluid Collection: A Pathological Marker of Endometrium in Postmenopausal Patients, Özdener T., Möröy P., Şener B., Aktulay A., Yucel G., Gökmen.O, Maturitas 2000 P09-21 :5 th European Congress on Menopause, 1-5 July 2000 Denmark
 • Effects of Hormone Replacement Therapy and Statins on Postmenopausal Women with Abnormal Lipid Level, Möröy P., Gökmen O., Özdener T., Büyükkağnıcı Ü., Aktulay A., Erdemoğlu E, Maturitas 2000 P09-22:5 th European Congress on Menopause, 1-5 July 2000 Denmark
 • Ultrasound Screening in Asemptomatic Postmenopausal Women in Turkey, Özdener T., Moroy P., Türkçapar F., Aktulay A., Ekici E., Şahin Ş., Gökmen.O, Maturitas 2000 P09-11 :5 th European Congress on Menopause, 1-5 July 2000 Denmark
 • Hormone Replacement Therapy After Endometrial Cancer Treatment: Preliminary Result (Oral Presentation), Möröy P., Özdener T., Gülerman C., Aktulay A., Gökmen O, XVI FIGO WORLD CONGRESS, 3-8 september 2000 Washington DC

Türkçe Kitap Ve Kitap Bölümleri

 • D1. Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Eğitim El Kitabı Yüksek Riskli Gebelikler Tedavi Protokolleri Ü Bilge, N Danışman, T Çağlar, T Dabakoğlu, F Özyurt (Türkçapar)
 • D3. A’dan Z’ye Yardımcı Üreme Teknikleri Editör:Prof.Dr.Nedim Çiçek, Op.Dr.Leyla Mollamahmutoğlu
 • POLİKİSTİK OVER TANI VE TEDAVISI